Steder og designere

ATinfos Kraftstasjon
Gudjon Sigurdsson/PLDA/ISland
Kraftstasjonen er plassert i spektakulære omgivelser i øvre del av byen. Fossen danner et dramatisk bakteppe knyttet til historie, industri, vann og eventyr.
VNotodden Kirke
Al Borden, IALD, PLDA/USA
Notodden kirke ble gitt som gave av direktør Halvor B. Holta og Tinfos Papirfabrikk til Notodden by i 1938. Området rundt kirken er anlagt med blomsterbed, gangveier, relieffer og statuer.
CAdminiet
Peter List/Tyskland
Et historisk møte mellom Samuel Eyde og Kristian Birkeland var starten på Norsk Hydro. Norsk Hydros administrasjonsbolig ble bygget i 1906 for å imponere gjester og finansmenn. Bygget ligger vakkert til på en høyde over byen med utsikt til vannet og industriparken, omkranset av en park med høye, flotte trær og en vakker allè.
DMuseumsområdet
Cinzia Ferrara, PLDA/Italia
Den åpne plassen foran inngangen til Bedriftshistorisk samling/Hydromuseet er innrammet av to ekstremt forskjellige fasader. Plassen i seg selv inneholder objekter relatert til museet og industrihistorien. Stedet er godt synlig fra hovedveien og jernbanelinja.
ENotodden Brygge
Philip Rose/storbritannia
Helt i vannkanten ligger dette området som innbefatter en liten strand, brygge med overbygg og en åpen plass mot en høy industrivegg tilhørende båtslippen. Plassen brukes av skoleelever fra den nærliggende videregående skolen, og båter som legger til her på sommertid.
FTinnåbrua med master
Niklas Ödmann, PLDA/Sverige

Tinnåbrua ble bygget i 1934. Den krysser elva som renner fra Tinfosdammen til Heddalsvannet. De gamle mastene ved inngangen til brua er et minne fra byens gamle kraftledningsnett. Et rustent lite lokomotiv som står der er også et minnesmerke fra en annen tid.